Aardgas

Wat is aardgas? Kort gezegd is aardgas gas uit de aarde. En één van de fossiele brandstoffen die al miljoenen jaren oud is. Aardgas is afkomstig van methaan dat ook voorkomt in koeienmest. Aardgas bestaat uit meerdere koolstofverbindingen. De aardgasvelden in Nederland hebben elk weer een andere combinatie van moleculen. Wanneer methaan met zuurstof wordt verbonden ontstaat er de bekende vlam waarmee wij koken.

Aardgas is afval van planten en dieren

Aardgas bevindt zich dus al miljoenen jaren in onze bodem. Het is afkomstig van planten en dierlijke resten. Omdat er geen zuurstof aan te pas komt kunnen deze resten niet vergaan. Door zeer hoge temperaturen en hoge druk wordt het organische materiaal verwerkt tot olie of gas. Om het gas te kunnen winnen is onderzoek nodig. De bodem word met verschillende technieken bestudeerd. Dit kan door boren of door een combinatie van andere technieken.

Gasvoorraad Groningen

Wanneer gas zich in een poreuze ondergrond bevind ontstaat er een gasvoorraad. Zo als deze in Groningen waar al jaren gas gewonnen wordt. De Nederlandse staat verdiende miljarden met de aardgaswinning.  In 2011 werd er nog 14.5 miljard euro mee verdiend. Deze inkomsten komen toe aan de Nederlandse staat. Volgens een berekening heeft Nederland sinds het ontdekken van het Groningse gas al circa €250 miljard euro verdiend. Nederland staat dan ook bekend als gasland.

Gaswinning veroorzaakt schade en overlast

De winning van het gas brengt ook problemen met zich mee. Omwonenden in een gebied met een gasvoorraad hebben last van verzakkingen. Scheuren in de muren en overige schades komen ook voor. De laatste jaren heeft de NAM dan ook veel schadevergoedingen moeten betalen aan de getroffen huishoudens. De overheid besloot daarop de gaswinning terug te dringen. Ook wordt het gebied versterkt door de overheid. Het productieplafond van de gaswinning is in 2017 alweer met 10% verlaagd. De komende 5 jaar zal er maximaal 24 miljard kuub gas per jaar worden gewonnen.

Buiten het feit dat de aardgaswinning schade en problemen met zich meebrengt. Is er ook nog een ander feit en dat is dat de aardgasvoorraad opraakt. Dat betekent dat er een tijd komt dat men niet meer gebruik kan maken van dit gas. Ook veroorzaakt de uitstoot van gas vervuiling. Er wordt druk geëxperimenteerd met alternatieven voor gas. Zo kan er op elektriciteit gekookt worden en wordt restwarmte als goede vervanger gezien.