Aardwarmte

Wat is aardwarmte? Aardwarmte is warmte dat zich bevind in het aardoppervlak en dieper. Vooral warmte dat ondiep zit kan worden benoemd als aardwarmte. Deze warmte kan worden gebruikt bij het produceren van energie. Zo zijn er grote geothermische centrales waarbij warmte gebruikt wordt bij het produceren van elektriciteit. Er zit in de aarde dan ook veel restwarmte  die ook al miljoenen jaren oud is. De warmte bevindt zich al miljoenen jaren in het gesteente. 

Aardwarmte ook al miljoenen jaren oud

Omdat de aarde afkoelt ontstaan daardoor radioactieve vervalprocessen. De warmte dat zich in de binnenste kern bevind wordt naar de oppervlakte geduwd. Onze atmosfeer bevat immers ook veel warmte en hoe dieper er in de aarde gezocht wordt naar warmte hoe warmer het wordt. Gaan we tot 2 kilometer diepte in de aarde? Dan bereiken we een aardwarmte van 70 graden celsius. Op 3 kilometer diepte is de warmte zelfs 100 graden celsius.

Geothermie is aardwarmte

Aardwarmte is een vorm van geothermie. Immers Geo is het Griekse woord voor aarde. Onze aarde bevat dus natuurlijke warmtereservoirs. Geothermie en/of bodemwarmte kan dus perfect gebruikt worden om onze huizen mee te verwarmen. Het zou een goed alternatief zijn als vervanger voor aardgas. Voor bodemwarmte worden er putten geboord in de aarde. Er worden hiervoor twee putten aangemaakt, de ene pompt het warme water omhoog en de andere pompt het afgekoelde water weer naar beneden.

Hernieuwbare energiebron

Deze vorm van warmte valt onder de duurzame energiesoorten. Vele gebouwen met deze techniek verwarmd en gekoeld. We spreken dan van bodemwarmte waarbij er tot 500 meter diepte gegaan wordt. Deze techniek veroorzaakt de minste risico’s.