ACM Autoriteit Consument en Markt

ACM Autoriteit Consument en Markt fungeert als onafhankelijke toezichtouder voor ons consumenten en bedrijven. Als toezichthouder zien zij er op toe dat regels worden nageleefd. Dit is op het gebied van de energiemarkt vooral van belang. Zij bieden de consument en bedrijven bescherming als er onjuistheden of problemen optreden met een energieleverancier. Maar niet alleen de energiemarkt wordt gereguleerd door de ACM. Ook de de sectoren telecom, vervoer, en post. 

ACM ziet toe en treedt zonodig op

De ACM heeft voor de genoemde sectoren regels samengesteld waaraan zij zich moeten houden. De regelgeving moet ook betaalbaarheid en concurrentie bevorderen. Daarbij mag de kwaliteit en het aanbod van productie niet vergeten worden. Wanneer er bepaalde energieleveranciers of providers zijn die zich niet aan de regels houden. Dan kan de ACM een onderzoek instellen en op basis van zijn bevindingen een boete opleggen.

Autoriteit is voor een liberale energiemarkt

ACM spoort consumenten meerdere malen aan om te vergelijken. En dan met name in de energiemarkt en telecommarkt. In deze sectoren valt namelijk veel geld te besparen. De markt is juist opengebroken om de bedrijven die in deze sectoren vallen aan te sporen hun prijzen te verlagen. En transparant te houden opdat de consument een goede vergelijking kan maken. Treden er problemen op? Dan kan de consument zich wenden tot de Autoriteit Consument en Markt.

Ook Consuwijzer staat klaar met advies en hulp als er problemen zijn met bedrijven in één van de sectoren. Dat advies is altijd gratis. Als een energieleverancier de fout ingaat kan de ACM optreden. Een ander voorbeeld is het vaststellen van de warmtetarieven volgens de Warmtewet 2014. Warmteleveranciers moeten zich aan deze tarieven houden. Het consumentenrecht zal altijd voorop komen te staan voor de ACM.