Bio-energie

Bio-energie is energie afkomstig uit biologische bronnen. Het woord bio staat voor biologische gewassen. Dat kunnen verschillende materialen zijn. Het afval wat u overhoudt na het schillen van aardappels of de mest van koeien die gras grazen. Kortom al het afval dat weer verwerkt kan worden. Daartoe behoort dus ook biomassa. Biomassa kan op verschillende manieren worden omgezet in elektriciteit. 

Vormen van biomassa en bio-energie

De warmte die bij biomassa verbranding vrijkomt is een goed voorbeeld daaruit ontstaat bio-energie. Daarmee kan weer elektriciteit worden opgewekt. En de warmte kan worden ingezet om huizen te verwarmen. Biomassa kan ook door middel van vergisting weer ingezet worden. Houtsnippers die afkomstig zijn van het snoeien van uw bomen of struiken valt ook onder de noemer biomassa.

Biomassa is duurzame energie

Maar ook plantaardig en dierlijk vet behoren tot biomassa. En omdat biomassa weer opnieuw aangroeit kan er altijd weer energie van gemaakt worden. Het is dus ook een schone energiesoort. Een aantal energieleveranciers levert dan ook bio-energie dat afkomstig is van biomassa. Check het energie etiket van een groene energieleverancier maar eens. Vooral als u specifiek op Nederlandse groene energie vergelijkt zult u biomassa in de mix tegenkomen.

Mix van duurzame energiebronnen

Omdat er nog onvoldoende bio-energie voorradig is voor alle Nederlandse huishoudens spreken we van een mix. Dit wordt dan weer aangevuld met windenergie of zonne-energie. Zo kan er wel CO2 vrijkomen bij het produceren van bio-energie. Dus zijn er voorwaarden aan verbonden om een bio-energie product ook echt als zodanig aan te bieden. Het moet dus echt duurzaam zijn geproduceerd want anders verdient het niet de term bio-energie.