Biogas

Biogas komt voort uit aardgas dat gemengd is. Wanneer methaan en koolstofdioxide worden verbonden dan ontstaat er biogas. Zo wordt er ook een klein percentage waterstof en waterstofsulfide aan toegevoegd. Biogas ontstaat wanneer biologische materialen worden vergist. Daarmee valt biogas dus onder de noemer duurzame energie.

Duitsland loopt voorop met groen gas

Warmtekrachtcentrales maken bijvoorbeeld wel gebruik van biogas. Ook wordt er biogas aan het aardgasnetwerk toegevoegd. Biogas is nog niet op grote schaal voorradig om huishoudens van dit gas te kunnen voorzien. Een andere vorm van biologisch gas is LNG dit kan weer worden gebruikt als brandstof voor voertuigen. Kijken we naar buurland Duitsland dan zien we duizenden biogasinstallaties. Dit werd mogelijk gemaakt door de Duitse overheid die hiervoor subsidies heeft verstrekt.

Ontwikkelingslanden gebruiken biogas als alternatief voor dure stroom

In arme landen maken inwoners gebruik van dierenmest dat weer wordt omgezet in elektriciteit. Voor hun is dit veel goedkoper dan het inkopen van dure elektriciteit. Zo wordt ook voorkomen dat men steeds blijft koken en verwarmen met houtskool. Biogas is dus schoon of ook wel groen gas. Het voordeel van duurzaam gas is dat wij er gewoon gebruik van kunnen maken. Buitenlands gas heeft bijvoorbeeld weer een andere samenstelling. Als buitenlands gas op ons gasnetwerk wordt ingevoed dan moet het opgewaardeerd worden. Bij groen gas is dit niet het geval.