Biomassa

Het begrip Biomassa slaat op alle plantaardige en dierlijke materialen die uit de natuur komen. Al deze materialen kunnen worden verwerkt tot elektriciteit. Bomen zijn geschikt om hun hout en daarmee kan elektriciteit worden opgewekt. Afval en mest kunnen ook weer worden verwerkt tot elektriciteit. In de tropen is er veel biomassa beschikbaar. Denk aan palmolie en dierlijk restmateriaal zij worden allen toegekend aan biomassa.

Bomen kappen voor biomassa

Desondanks dat hout een biomassa materiaal is kan dit wel voor vervuiling zorgen. Bij het verbranden van hout komen gevaarlijke stoffen vrij. En wanneer bomen gekapt worden speciaal om elektriciteit te maken dan wordt dit niet gezien als duurzaam. Het ecostysteem wordt verstoord door de bomenkap. Er rijzen dus regelmatig discussies over biomassa dat voorkomt uit de kapping van bomen.

Verbranding van hout zorgt voor CO2 uitstoot

Wanneer biomassa wordt verbrand om warmte te produceren dan wordt er meestal gebruik gemaakt van houtsnippers. Er zijn tegenwoordig duurzame pelletkachels te koop waarbij houtsnippers op een duurzame manier worden verbrand. Toch komt er nog altijd CO2 vrij bij deze vorm van verbranden. De ene vind dat biomassa geschikt is als duurzame bron en de ander weer niet. Als er sprake is van ontbossing waardoor dus bomen worden gekapt speciaal voor biomassa verbranding dan is de kritiek terecht.

Welke energieleveranciers leveren biomassa energie?

De HVC Groep levert bijvoorbeeld biomassa energie zij verkrijgen dit door afval te verwerken tot biomassa energie. Het afval doormaakt dus een recycling proces waarbij de opgewekte energie weer aan huishoudens geleverd kan worden. Ook de Groene Belangen Behartiger ook wel DGB energie levert een percentage biomassa energie. Zij maken gebruik van het overschot van mest en afval die weer biomassa energie opleveren.