Blokverwarming

Is uw woning aangesloten op blokverwarming? Blokverwarming is een systeem waar meerdere woningen zijn aangesloten op één centrale ketel. Onder de grond lopen leidingen naar de aangesloten woningen. Op die manier kan de warmte worden geleverd aan de bewoners die aangesloten zijn op de ketel. Dat betekent dus ook dat er geen cv-ketel in de woning aanwezig is. 

Alleen overstappen naar energieleverancier met stroom

Op de radiator is dan een warmtemeter geïnstalleerd die bijhoudt hoeveel u verbruikt. Het probleem echter is wel dat u niet kunt overstappen qua gas. U kan in dat geval alleen overstappen met elektriciteit. Het blijkt vaak in de praktijk dat de warmtemeter het verbruik niet juist registreert. Voor de bewoner is het dan zeer lastig om zijn werkelijke verbruik te meten.

Warmtewet 2014 moet gebruikers blokverwarming beschermen

Degenen die zijn aangesloten op blokverwarming zijn dus afhankelijk van de toegewezen warmteleverancier. Wel is er sinds 2014 de Warmtewet in deze wet zijn de rechten en plichten voor zowel warmteleverancier als consument vastgelegd. Dit moet voorkomen dat warmteleveranciers niet zomaar hoge tarieven in rekening kunnen brengen. De kosten voor blokverwarming dienen overeen te komen met de huidige gastarieven.