Consuwijzer

Consuwijzer is het dienstverlenende orgaan van de Autoriteit Consument en Markt. Consumenten kunnen er gratis terecht voor informatie en advies. Consuwijzer wordt veelal geraadpleegd als een consument een geschil heeft met een bedrijf. U kunt er bijvoorbeeld een melding doen over uw energieleverancier. Met deze meldingen kan Consuwijzer weer naar de ACM stappen voor verdere maatregelen.

Consuwijzer voor advies en informatie

Als consumentenloket staan zij u graag bij met advies. Zoals waar u recht op heeft in een bepaald geschil. Zij lossen uw probleem niet op maar met hun hulp kunt u uw probleem zelf oplossen. Zij geven praktische tips met betrekking tot energie vergelijken bijvoorbeeld. Of wijzen u op uw rechten in een geschil met de energieleverancier.

Vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen op de website

Bij veelgestelde vragen op de website van Consuwijzer kunt u al heel veel vinden over verschillende onderwerpen. U kunt uw vragen ook mailen of u pakt de telefoon en vraagt om een persoonlijk gesprek. Als u een klacht heeft over uw energieleverancier dan kunt u zich uiteraard ook wenden tot de ACM zelf.

Stap naar de geschillencommissie energie

Voor klachten over uw netbeheerder of energieleverancier kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Energie. Als zij uw klacht in behandeling nemen dan moet u voorts eerst €52,50 betalen. En wordt u in het gelijk gesteld? Dan krijgt u dit geld weer terug.