Correctiefactor

Correctiefactor gas kunt u tegenkomen op uw energienota. Aardgas wordt berekend aan de hand van een calorische waarde. De capaciteit aan energie die uit gas gehaald kan worden. Aardgas heeft dus een verbrandingswaarde. Deze waarde wordt ook weer gebruikt om de aardgasprijzen vast te stellen.

Verschillen in gasvelden

Niet elk gasveld herbergt gas met dezelfde calorische waarden. Zodra er dus een verschil optreedt kan dit van invloed zijn op uw verbruik. Daarom wordt de correctiefactor wel toegepast. Deze factor ligt tussen 1.0 en 1.3. Wanneer er dus verschillen zijn kan de energieleverancier de correctiefactor toepassen. Bekijk de correctiefactor op uw energierekening. Als deze boven de 1.3 uitkomt dan is dit te hoog.

Correctiefactor terug te vinden onder meterstanden

De correctiefactor kunt u terug vinden bij het onderdeel meterstanden. De factor is dan vermenigvuldigd met uw verbruik. Dit kan hoger maar ook lager uitvallen. De energieleverancier kan deze gegevens raadplegen bij de Nederlandse Gasunie. Zij houden elke maand de calorische waarden van het aardgas bij.

Merkt u op dat de correctiefactor te hoog blijkt te zijn? Dan kunt u uw energieleverancier vragen hoe deze berekening tot stand is gekomen. Nederlands aardgas verschilt in principe niet veel qua calorische waarden. Maar toch is het verstandig om dit te controleren.