Duurzame energie

Duurzame energie staat voor energie dat geproduceerd is uit schone bronnen. Een schone bron is bijvoorbeeld zonne-energie. Een vervuilende bron is kolen of aardgas. Daarbij komen vervuilende stoffen in onze atmosfeer terecht. Andere schone bronnen zijn windmolens of biomassa. Hierbij komen geen vervuilende stoffen vrij. Een ander positief aspect is ook dat schone bronnen altijd voorradig zijn. Dit is bij kolen of aardgas niet het geval. 

Toekomst met alleen maar duurzame energie

Wij moeten sneller gaan schakelen naar een omgeving waar we enkel duurzame energie opwekken en gebruiken. Zo kunnen we de vervuiling in de atmosfeer tegengaan. Doordat we zoveel fossiele brandstoffen verbruiken veranderd ons klimaat. En niet ten goede. De temperatuur op de aarde is door de jaren heen al flink gestegen. Daarom worden er steeds nieuwe windparken gebouwd en zonneparken. De zon en de wind zijn een belangrijk onderdeel in de energietransitie. Zonlicht en wind raken immers nooit op.

Wat is biomassa ?

Biomassa is een duurzame bron maar de herkomst hiervan wordt vaak ter discussie gesteld. Organische materialen zoals afval en mest kunnen worden vergist tot duurzame energie. Hout wordt hiervoor gebruikt maar als dit hout speciaal gekapt is voor biomassa dan is de vraag hoe duurzaam dit is. Biomassa is dus van organisch materiaal gemaakt.

En hoe zit dat met water energie?

Met water kan er ook energie worden geproduceerd. Hiervoor zijn speciale waterkrachtcentrales gebouwd. Zij maken gebruik van stromend water maar ook hier is weer kritiek. Stuwdammen die gebruikt worden om waterkracht energie te produceren, kunnen ons ecosysteem weer aantasten. Vissen die sterven bijvoorbeeld. In Nederland wordt slechts een klein percentage aan waterkracht opgewekt.

Het grootste aandeel duurzame energie in Nederland is afkomstig van windenergie. Grote windmolens wekken energie op met behulp van de wind. En gelukkig waait het veel in Nederland waardoor we er veel van kunnen produceren. Vooral het Noordzee gebied is ideaal voor windenergie. Er staan daarom ook veel offshore windparken in de Noordzee.

Toch komt Nederland nog lang niet toe aan 100% duurzame energie wat opwekking betreft. Energieleveranciers hebben daar iets op gevonden, zij kopen duurzame energie vanuit het buitenland. Landen zoals Duitsland of Zweden hebben namelijk een overschot. Dit overschot komt weer op de Nederlandse energiemarkt terecht. Groen is het wel maar het is niet van Nederlandse origine. En dat is wat de overheid juist wil: 100% duurzame energie opgewekt in eigen land. Er zijn wel een aantal energieleveranciers die Hollandse duurzame energie leveren. De prijzen hiervoor zijn dan ook iets duurder. Vandebron, Pure Energie, Qurrent zijn een voorbeeld.

Op Nederlandse groene energie vergelijken?

Klanten van deze energieleveranciers krijgen lokaal opgewekte energie geleverd. En hoe meer klanten deze energieleveranciers hebben des te makkelijker is het om meer te investeren. Zo vergroten zij het aandeel in groene energie. Wilt u puur en alleen groene energie vergelijken? Vink dan alleen Nederlandse duurzame energieleveranciers aan. Op die wijze krijgt u ook alleen de energie aanbiedingen te zien van Hollandse groene energie.