Elektriciteitsvoorziening

Onze elektriciteitsvoorziening kwam in 1884 tot stand. De elektriciteit kwam eerst van een grote batterij die een aantal percelen voorzag van verlichting. Twee jaar later kwam daar onze eerste elektriciteitscentrale bij. De elektriciteit werd opgewekt met steenkolen. En maakte gebruik van twee dynamo’s die voornamelijk de verlichting bracht in huishoudens. 

Elektriciteit was nog niet vanzelfsprekend in de vorige eeuwen

De huishoudens die woonachtig waren op en rondom de percelen konden al een elektriciteitsabonnement afsluiten. Tot aan de liberalisering hadden we te maken met één netbeheerder dat onze elektriciteit en netbeheer regelde. Daarvoor werden de bestaande energieleveranciers toegewezen aan een regio.

Elektriciteitsvoorziening anno 2018 zeker en stabiel

De huidige elektriciteitsvoorziening is enorm veranderd. Het transporteren en leveren van elektriciteit wordt nu door verschillende netbeheerders en energieleveranciers gedaan. De netbeheerders houden onze elektriciteitsvoorziening veilig en up tot date. Dit is om eventuele storingen of defecten te voorkomen.

Elektriciteit is onmisbaar

Omdat de netbeheerders dit systeem goed monitoren zijn wij gegarandeerd van een stabiele leveringszekerheid. Uiteraard komen er nog wel eens storingen voor maar die worden ook heel snel opgelost. Tegenwoordig kunnen we niet eens meer zonder elektriciteit. Het is voor ons de normaalste zaak van de wereld. Even de telefoon opladen of een wasje draaien, de verlichting aandoen.

Onze elektriciteitsvoorziening zal in de toekomst alleen maar slimmer worden. Dan kennen we het gebruik van fossiele brandstoffen niet meer. En zelfs over 50 jaar dan maken we alleen nog maar gebruik van schone energie.