Emissiereductie

Emissiereductie staat voor het reduceren van schadelijke stoffen die ons milieu benadelen. Om de emissiereductie te kunnen handhaven zijn er technieken bedacht om dit te kunnen bewerkstelligen. We willen zoveel mogelijk de bronnen van vervuiling aanpakken. 

Natuurlijke emissie en menselijke emissie

Zo zijn er natuurlijke bronnen die ons klimaat kunnen vervuilen, en menselijke bronnen die dat doen. De natuurlijke bronnen zijn stof, gas, vulkanen en rook. Menselijke bronnen zijn chemicaliën die vanuit de landbouw vervuilen, maar ook de industrie vervuilt als menselijke bron. Denk ook aan de voertuigen die vervuiling toebrengen aan het klimaat.

Duurzame energie is emissiereductie

Daarom zijn er tegenwoordig elektrische auto’s die minder vervuiling veroorzaken. En moeten bedrijven de transitie gaan maken naar het gebruik van duurzame energie. Nemen we vaker de fiets? Dan is dit ook een vorm van emissiereductie. Groene stroom gebruiken is er ook ééntje van.

Groene energie vergelijken is verduurzamen

Dat betekent dat u dus ook voldoende aan emissiereductie kunt doen. Zoals groene energie vergelijken. Daardoor bent u duurzaam bezig en vermindert u de CO2 uitstoot. We willen natuurlijk zo min mogelijk schade aan het milieu toebrengen. En als we de stappen van het Energieakkoord volgen dan zijn we op de goede weg.