Energieakkoord

Het Nederlandse Energieakkoord is een afspraak die de overheid met een aantal partijen heeft gesloten. Het energieakkoord moet ervoor zorgen dat we onze energievoorziening in een bepaald tijdsbestek gaan verduurzamen. Dat houdt dus ook in dat de CO2 uitstoot moet worden teruggedrongen.

Energieakkoord ondersteunt energie besparen

Daarbij wordt vooral ingezet op besparing onder ons energieverbruik, het gemiddelde moet 1.5% per jaar zijn. In 2020 wil de overheid 100 petajoule aan energie besparen. Dankzij het Energieakkoord worden er dus ook ruim 15.000 extra banen gerealiseerd. Onze energievoorziening moet daarbij natuurlijk ook betaalbaar blijven.

Verplicht energielabel voor koopwoning

Verschillende maatregelen worden getroffen. Zo moeten woningeigenaren hun energielabel op orde hebben. Elke duurzame investering in de woning wordt geregistreerd. Daarvoor worden tevens subsidie’s verstrekt. Een warmtepomp of zonneboiler kan zo met voordeel worden aangeschaft. Hoe meer er wordt ge├»nvesteerd in het verduurzamen hoe hoger het voordeel.

Huurwoningen worden geïsoleerd

Huurwoningen zullen worden voorzien van isolatie, het kabinet stelt daar 400 miljoen euro voor ter beschikking. Gezamenlijk duurzame energie opwekken levert een lager belastingtarief op. Het energiebespaarfonds kan leningen verstrekken om de woning te verduurzamen. Op de site energiesubsidiewijzer kunt u checken wat er mogelijk is.

Het RVO publiceert nieuws rondom de subsidie aanvragen. Deze worden ook in de Staatscourant gepubliceerd. In 2050 moet de CO2 uitstoot met 80% zijn gedaald. Er zullen extra windmolens worden geplaatst om het aandeel in windenergie te verhogen. De sluiting van de nog vijf resterende kolencentrales is al een feit. De laatste twee kolencentrales aan de Maasvlakte sloten vorig jaar. Nederland moet in 2020 14% aan duurzame energie produceren.