Energiekamer

De Energiekamer was vroeger belast met het toezicht houden op de Elektriciteitswet en gaswet. Tot aan 2008 heette de Energiekamer Directie Toezicht Energie. En werdt opgericht door het Ministerie van Economische zaken.

ACM nu toezichthouder voor de energiemarkt

Dit toezicht wordt nu waargenomen door de Autoriteit Consument en Markt. Dat betekent dat zij nu los van elkaar opereren. Hun taken nu zijn het informatie geven over alles wat met de energiemarkt van doen heeft. Dat kan op verschillende gebieden zijn zoals verduurzamen en energie besparen. Ze ondersteunen consumenten ook met informatie over energiebelasting of de slimme meter.

Energiekamer onafhankelijk adviesorgaan

Kortom alle onderwerpen die met energie te maken hebben. Omdat de energiemarkt altijd volop in beweging is en blijft, kunnen consumenten de energiekamer raadplegen. Heeft u een vraag over een netbeheerder of een stroomstoring? De energiekamer geeft hier antwoord op.