Gedragscode Consument en Energieleverancier

De Gedragscode Consument en Energieleverancier wordt gehanteerd en nageleefd door de  energieleverancier. Dit moet ook het vertrouwen van de consument bevestigen naar elke energieleverancier toe. De consument mag vertrouwen op een goede voorlichting. Dat betekent dat de energieleverancier de processen bij het overstappen maar ook in het contract juist naleeft. Controleer of de beoogde energieleverancier toepast.

Welke energieleveranciers hanteren de gedragscode?

De Gedragscode wordt soms aangepast en energieleveranciers dienen daarvoor ook weer opnieuw de verklaring te ondertekenen. Bekijk hier de lijst van energieleveranciers die de code toepassen. In de gedragscode wordt ook aangegeven waar uw huidige of nieuwe energieleverancier zich aan dient te houden. Als u bijvoorbeeld overstapt dan moet het overstap proces goed afgewikkeld worden. Zo dient u vlak na overstap een bevestigingsmail te ontvangen waarin uw producten en contract staan beschreven.

Gedragscode energieleveranciers en slimme meters

De Gedragscode Consument en Energieleverancier is ook bedoeld voor consumenten met een slimme meter. U wilt immers dat de energieleverancier met de volledige privacy met uw gegevens omgaat. Dit is weer ter aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zo moet de energieleverancier objectief blijven in de informatie voorziening. En mag de energieleverancier geen misbruik maken van de onwetendheid van de consument. We begeven ons immers op een vrije energiemarkt. Dat betekent dat de klant altijd centraal staat.

Energieleverancier is gehouden aan regels

De partijen die bevoegd zijn om wijzigingen aan te brengen zijn de ACM, Netbeheer Nederland en Nedu. De Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn wetten die de consument beschermen. Uw energieleverancier dient zich naar deze codes te voegen. Als de energieleverancier een code of regel misbruikt of overtreedt. Dan zal de Autoriteit Consument en Markt stappen ondernemen naar de energieleverancier toe.