Golfenergie

Golfenergie is een vorm van waterkrachtenergie. De golfslagen van de zee kunnen namen energie produceren. Hiervoor is een grote installatie nodig die de golfslagen kan omzetten in energie. Zo is er Oscillating water column. Hier wordt lucht verplaatst bij golfslagen. De opslag ervan kan omgezet worden in energie.

Golfenergie nog in de beginfase

Om het effect van golfslagenenergie te kunnen testen zijn dure investeringen nodig. De projecten omvatten verschillende technieken die worden getest. Op die manier ontstaan er verschillende methodes voor de productie van energie uit golven.

Projecten in de Noordzee

Zo wordt er een proef uitgevoerd waarbij hydrostatische druk op de zeebodem wordt getest. Er wordt gebruik gemaakt van het verschil in waterdiepte. De diepte tussen een golfdal en een golftop creëren daarbij drukverschil. Met een rubberen mat die boven op een rooster wordt geplaatst met  cilinders,pompen en hydraulische actuatoren. De rubberen mat kan in principe meer dan voldoende energie produceren.

Een duurzame energie soort

De kans van slagen bij dergelijke projecten wordt bemoeilijkt. Dit heeft te maken met het zeewater dat roest veroorzaakt en vele stormen. Bij golfenergie is men afhankelijk van de soort golven, en deze zijn nooit constant. Golfenergie valt hiermee wel onder de term duurzame energie.