Grijze energie

Energie heeft geen kleur maar grijze energie staat voor de soort. Dus energie dat gemaakt wordt uit fossiele brandstoffen. En fossiele brandstoffen zijn afkomstig van bruinkool, gas en olie. Grijze energie tast ons milieu dan ook nadelig aan. Het vormt een enorme belasting op het klimaat.

Het liefst gebruiken we helemaal geen grijze energie meer

Ook zullen deze brandstoffen niet onbeperkt te gebruiken zijn. Ze raken op, olievelden blijven niet eeuwig bestaan. Net als de gasvelden deze raken ook op. Zo wordt er ook onderscheid gemaakt bij de productie van grijze energie. Wanneer energie uit kolen wordt geproduceerd dan spreken we van een ernstige vervuiling. Energie kan ook geproduceerd worden uit gas, dit is minder schadelijk. Toch blijven beide productievormen een belasting voor het milieu. Want de lucht wordt ernstig vervuilt en het klimaat verandert.

In de verre toekomst 100% energieneutraal?

Bij grijze energie komt er CO2 uitstoot vrij en deze stijgt op in de atmosfeer. Ook kernenergie is een beladen onderwerp. Sommigen noemen het schoner dan de productie uit kolen en gas. Maar er komt wel weer radioactief afval vrij. De tegenhanger van grijze energie is groene energie. Dit is energie dat wordt gemaakt van schone bronnen. De zon en de wind kunnen energie leveren. Het is alleen nog niet mogelijk om 100% gebruik te kunnen maken van groene energie. Er is simpelweg niet voldoende van beschikbaar. De overheid werkt daar dan ook hard naar toe. Samen met het bedrijfsleven moeten we over kunnen schakelen naar duurzame energie in 2050.

Welke energie gebruikt u?

Energieleveranciers moeten aangeven waarvandaan hun energie afkomstig is. In een zogenoemd stroometiket kunt u dan bekijken welke soort energie u geleverd krijgt. Vaak bestaat hun energie uit een mix van groen en grijs. Maar er zijn ook voldoende energieleveranciers die 100% duurzaam opgewekte energie verkopen. De consument betaalt er in dat geval een beetje meer voor. Voor grijze energie betalen we het minst, omdat dit op grote schaal beschikbaar is.