Kernenergie

Het splitsen van atomen met behulp van Uranium kan kenenergie produceren. Het bewerken van Uranium omvat allerlei gevaarlijke processen voordat er kernenergie ontstaat. Ook het afval van uranium is levensgevaarlijk omdat het radioactief is.

Hoe veilig is de productie van kernenergie?

Zo zijn er veiligheidsprotocollen rondom de productie van kernenergie. Maar als het misgaat zoals met de kerncentrale in Japan, dan kunnen duizenden mensen ziek worden. Er werden toentertijd meer dan 100.000 mensen in veiligheid gebracht. Wel bleek dat een toename bleek van allerlei ziekten in de regio. Zo ontstond er op grote schaal schildklier kanker. Kernenergie mag dan onder de noemer schone energie vallen. Dat is het eigenlijk niet wanneer het proces eromheen bekeken wordt.

Veel kerncentrales worden gesloten

Daarom werden en worden de meeste kerncentrales die nog actief waren gesloten. Er zijn voldoende andere mogelijkheden om energie op te wekken, met minder grote gevolgen. Het opwekken van energie blijft nog een punt van discussie omdat er bij grijze energie CO2 vrijkomt. Het beste alternatief is zonne-energie en windenergie.

Kerncentrales Tihange

In Nederland staan in Zeeland en Brabant kerncentrales. De bekendste kerncentrales zijn Doel 1 en 2. Meer omdat deze kerncentrales te kampen hebben met technische mankementen. Eigenlijk bleek bij de aanbouw van de Belgische centrales al dat er scheurtjes waren ontdekt. Vooral direct omwonenden zijn ongerust. Wanneer er een dergelijke crisis zou ontstaan blijkt dat Nederland en de omringende landen beter voorbereid zouden moeten zijn.

Ook CO2 uitstoot bij kernenergie

Bij de opwekking van kernenergie komt altijd nog een gering deel aan CO2 vrij. Het radioactieve afval zal op een betere manier moeten worden opgeslagen. Voor energieleveranciers is de productie van kernenergie goedkoop. En het ontmantelen van een bestaande kerncentrale kost enorm veel geld. Wie deze kosten moet dragen blijkt nog een twistpunt.