Leveringsvergunning

Een energieleverancier die particulieren energie en gas levert behoort een leveringsvergunning te hebben. Zij moeten deze aanvraag indienen bij de ACM. Er worden een aantal eisen gesteld waaraan de energieleverancier dient te voldoen. Zo moet de leverancier aan kunnen tonen dat zij beschikken over de juiste kwaliteiten.

Energieleverancier ontstaat niet zomaar

Een energieleverancier kan dus niet zomaar energie en gas leveren aan kleinverbruikers. Zo moet er een non-faillissementsverklaring overhandigt worden en een assurance rapport van een accountant. Een leveringsvergunning kost de energieleverancier €2398. Dan spreken we over de levering van gas en energie.

ACM doorloopt stappen voordat de leveringsvergunning een feit wordt

Als alle stappen doorlopen zijn en goedgekeurd worden dan pas krijgt de energieleverancier de leveringsvergunning. Blijkt dat een energieleverancier niet meer aan zijn verplichting kan doen of al niet meer voldoet? Dan kan de ACM deze leveringsvergunning ook weer intrekken. En dan mag de energieleverancier geen energie en gas meer leveren. Dit is bedoeld om de kwaliteit hoog te houden net als de klantvriendelijkheid.

ACM controleert energieleveranciers op regelmatige basis

Het komt wel voor dat energieleveranciers zich niet aan bepaalde afspraken houden. De ACM zal dan na onderzoek een berisping opleggen. Worden de afspraken dan nogmaals niet op tijd nagevolgd? Dan volgen er boetes en in het meest kwalijke geval het intrekken van de leveringsvergunning.

Energiemarkt geliberaliseerd

Voor consumenten is het dus een geruststelling en een garantie. Ondanks het feit dat onze energiemarkt liberaal is, mogen we wel kwaliteit verwachten. Een zonnepanelen eigenaar levert ook energie, maar zij hoeven hiervoor geen leveringsvergunning te hebben. Zij verbruiken immers zelf een deel en de rest wordt teruggeleverd aan het net. Er is hier geen sprake van verkoop aan derden.