Precariobelasting

Het kan voorkomen dat uw gemeente een precariobelasting heft. Dit is belasting voor het gebruik van algemene gemeentegrond. In de energiemarkt zien we precario heffing dan ook voorkomen. Wij zien deze term niet terug op onze energierekening omdat de netbeheerder deze kosten betaalt. Wij betalen weer aan de netbeheerder deze kosten terug. Waarom wij mee moeten betalen aan de precario heffing is het volgende: De elektriciteitsleidingen en gasleidingen lopen namelijk onder de grond. En deze grond is eigendom van de gemeente.

Precariobelasting verschilt per gemeente

Dit betekent dat een horeca uitbater die een grote luifel of uithangbord heeft ook precario heffing afdraagt. De heffingen komen in de algemene pot van de gemeente terecht. Dit houdt dus ook in dat zij zelf een bedrag mogen vaststellen. Dit wordt weer in rekening gebracht aan de netbeheerder. Wij weten niet hoe hoog deze kosten zijn omdat ze verwerkt worden in de kosten van netbeheer. Toch zijn er wel een aantal beperking opgelegd aan de gemeente. Zo zijn kabels van telecom en tv gedoogd. In dat geval mag er geen precario geheven worden.

Nieuwe aanpassingen in de gemeentewet

Sinds 2017 is daar de volgende beperking bijgekomen: Als een nutsbedrijf in, boven of op gemeentegrond een netwerk heeft dan ook kan de precario niet geheven worden. Dit voorkomt dat inwoners van nabij gelegen gemeentes precario moeten betalen. Voorheen moesten inwoners van buurgemeenten namelijk meebetalen aan de precario voor een gemeente waarin zij niet woonachtig waren. Ook komt er een eind aan de precario want deze wordt in 2022 afgeschaft.

Het waterbedrijf kan u ook precario in rekening brengen. Omdat hun leidingen ook in gemeentegrond liggen. Stel u heeft een kwijtschelding ontvangen voor de waterschapslasten en de gemeentelijke belastingen, dan krijgt u voor de precariobelasting geen kwijtschelding.