Stadsverwarming

Stadsverwarming is een manier om de woning te verwarmen waarbij geen gas komt kijken. Heeft u stadsverwarming? Dan staat er dus ook geen cv-ketel in de woning. In plaats van een cv-ketel is er een centrale ketel in de buurt waar warm water naar uw woning wordt gebracht. Stadsverwarming wordt ook wel blokverwarming genoemd. Een blok woningen zijn dan aangesloten op de centrale ketel. 

Woonblok of woonwijk aangesloten op stadsverwarming

Deze ketel is voorzien van ondergrondse waterleidingen. Deze waterleidingen lopen naar de aangesloten woningen. Het betreft dus een gesloten systeem waarbij de leidingen allen met elkaar verbonden zijn. De warmtebron kan een biomassavergister zijn, maar in de meeste gevallen is de warmte afkomstig van grote industriële bedrijven. Deze restwarmte wordt dan gebruikt om omliggende woningen te verwarmen.

Alleen wisselen van energieleverancier met stroom

Het punt met stadsverwarming is dat u dan niet kan overstappen met gas. Wel kunt u overstappen naar een energieleverancier met energie. U bent aangesloten op een individueel warmtenet, en dat kan per regio verschillen. Er zijn dus niet verschillende warmteleveranciers waaruit u kiezen kunt en overstappen. De warmtenetten worden beheerd door één leverancier. Dus u kunt niet overstappen naar een warmtenet in een andere provincie. Als de warmtenetten met elkaar verbonden waren kon dat wel.

Bij het elektriciteitsnetwerk en gasnetwerk ligt dat anders, deze lopen door heel Nederland. Elk huishouden dat niet gebruik maakt van stadsverwarming is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk en gasnetwerk. In hun geval is overstappen dus makkelijker.

Warmtewet beschermd huishoudens met stadsverwarming

De tarieven voor uw warmtenet is uiteraard wel gebonden aan maximumprijzen. Dus wat u anders voor gas zou hebben betaald, dat betaalt u nu voor uw warmte. De ACM legt deze prijzen ieder jaar vast. U wordt beschermd door de Warmtewet. Het uitvoeren van de Warmtewet voorkomt dus te hoge prijzen. Een warmteleverancier mag niet zomaar warmte leveren. Hiervoor is een geldige vergunning van de ACM nodig.