Stroomdip

Ooit wel eens gehoord van een stroomdip? Een stroomdip betekent dat uw energielevering kort wordt onderbroken. U zult dit merken bijvoorbeeld aan lampen die aan en uit gaan. Op dat moment valt de stroom spanning dus weg. In 2016 had een deel van Nederland last van een onderbroken energielevering. Dit werd toen veroorzaakt door ijzel.

Stroomdip duurt meestal niet lang

Om de dips op te lossen wordt er dan meer stroom door de hoogspanningsnetten gestuurd. Niet alleen slechte weersomstandigheden kunnen dit euvel veroorzaken. Ook wanneer er werkzaamheden plaatsvinden kan het ontstaan. De duur van een spanningsdip zoals deze ook wordt genoemd is kort. Het betreft meestal een aantal seconden.

TenneT onderhoudt het hoogspanningsnet

Storingen in het hoogspanningsnet komen dus niet vaak voor. TenneT houdt ons net goed in de gaten. Soms is er een storing in een transformator en ook dan kan er stroom wegvallen. Wanneer zich een storing voordoet dan wordt er overgeschakeld naar een andere transformator. Dit voorkomt dat huishoudens te lang zonder stroom hoeven te zitten.

Stroomstoring die langer dan vier uur duurt?

Is de storing wel langer? Dan zal de netbeheerder de getroffen huishoudens daarvoor vergoeden. De storing moet dan wel langer plaats hebben gevonden dan vier uren. De vaste vergoeding hiervoor is €35 per blok van vier uur. Elk extra blok van vier uur is nog eens €20. Deze vergoeding geldt voor de reguliere aansluitingen. Is uw aansluiting zwaarder? Dan gelden er weer andere regels en vergoedingen.