Stroometiket

Wat is nou een stroometiket? Dit is een etiket die de samenstelling van de geleverde en geproduceerde stroom laat zien. Met het etiket kunt u de oorsprong van uw stroom herleiden. Waar deze is geproduceerd en of het groene of grijze stroom betreft. Een energieleverancier laat zo zien wat het percentage van de soorten stroom is. Stel u kiest voor groene stroom en wilt weten of deze Europees is of Nederlands. Er wordt een percentage aangegeven.

Voor welke soort stroom kies ik?

De meeste energieleveranciers bieden een mix van groene stroom aan. Dit kan 10% Europese groene stroom zijn en bijvoorbeeld 40% Nederlandse groene stroom. Dit wordt dan weer onderverdeeld in de soorten stroom. Windenergie 10% en Waterkracht 20%. Deze gegevens kunnen u helpen bij uw energievergelijking. Er zijn voldoende consumenten die specifiek voor Nederlandse groene stroom gaan. En dan is een stroometiket een hulpmiddel om de juiste keuze te maken.

Stroometiket biedt duidelijkheid

De etikettering is ook bedoeld om duidelijkheid te verschaffen naar de consument toe. Een consument moet weten waar hij/zij voor kiest. Zo kan men ook bekijken hoe duurzaam een energieleverancier is. In de regel is het zo dat wanneer een leverancier uitsluitend groene stroom van Nederlandse bodem levert, deze dus ook echt duurzaam is. Wise Nederland presenteert elk jaar een stroomranking waarbij de meest duurzame energieleveranciers worden getoond.

Overige informatie op het etiket

Andere informatie die op het etiket staan vermeld is bijvoorbeeld de CO2 uitstoot. Ook het percentage aan kernafval wordt getoond. Het voeren van een stroometiket is verplicht voor energieleveranciers. De ACM controleert dan ook elk jaar of de energieleveranciers hun etikettering op orde hebben. Energieleveranciers moeten deze elk jaar voor 1 mei aanleveren.