TenneT

TenneT beheert ons hoogspanningsnet en de verbindingen die tussen Nederland, en Europese landen lopen. Zij hebben dan ook een aandeel van 50% in BritNed. Dit is een bedrijf die de elektriciteitsverbinding tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk exploiteert. TenneT valt onder het Nederlandse Ministerie van Financiën.

TenneT zorgt voor een betrouwbare leveringszekerheid

Omdat onze elektriciteit geëxporteerd en geïmporteerd wordt moet TenneT ervoor zorgen dat de leveringszekerheid gegarandeerd wordt en blijft. Zij verlenen dan ook een faciliterende rol in verschillende processen. Zij verzamelen data over de invoeding van duurzame energiebronnen en maken op basis daarvan prognoses. Door samen te werken met de buurlanden werken zij aan een stabiele integratie. Ze moeten inspelen op de wensen en behoeften die de energiemarkt vergt.

Deelnemende partijen moeten voldoen aan bepaalde eisen

De elektriciteitsmarkten zijn dan ook met elkaar verbonden. Alleen op deze wijze kunnen zij de elektriciteitsvoorziening stabiel en veilig houden. Zij mogen technische eisen opstellen waaraan voldaan moet worden om aangesloten te worden op het net. Dit kan onshore zijn of offshore.

Ook vrij in het kiezen van het meetbedrijf

Zo wijst TenneT meetbedrijven aan die meetverantwoordelijke taken mag uitvoeren. Een meting mag alleen worden uitgevoerd als zij toestemming hebben van TenneT. Niet alleen energieleveranciers moeten zich aan voorschriften houden, ook meetverantwoordelijke bedrijven. Deze eisen staan opgesteld in de Meetcode van TenneT. Zo kunnen zij controleren of er aan de gevraagde eisen is voldaan. Wilt u weten of een meetverantwoordelijk bedrijf door TenneT is goedgekeurd? Raadpleeg dan het MV Register.