Windenergie

Energie kunnen we met veel natuurlijke elementen opwekken. En daar is de wind één van, uit wind kunnen wij windenergie opwekken. Windenergie bestaat eigenlijk al heel lang. Het eerste verhaal over een heuse windmolen komt uit Alexandrië 1e eeuw.

Windmolens begin 20e eeuw

Windmolens werden vooral gebruikt om graan en meel te verwerken. Ook werd er water mee opgepompt. Pas begin 1900 werd er echt gewerkt aan de productie van windenergie met behulp van de molens alhoewel dat nog zeer kostbaar bleek. Tegenwoordig is de productie uit wind niet meer zo prijzig. En zijn er de afgelopen jaren steeds meer windmolens bijgekomen. Op land en vooral op zee.

Subsidies voor windenergie

De overheid verstrekt dan ook de meeste subsidies aan windprojecten. Het klimaat in Nederland is ideaal om windenergie te produceren. Het is qua capaciteit alleen nog niet genoeg om alle Nederlanders van energie te voorzien. Binnen tien jaar is dat wel het geval. Wij hebben gelukkig de keuze voor windenergie, bijna alle leveranciers bieden wel een windproduct aan. Het kan een combi zijn van wind uit Nederland en buitenland. Of enkel wind uit Nederland.

Waar vindt u windmolens?

Een bekende plek in Nederland waar u windmolens kunt zien is in de provincie Flevoland. Daar staan ze langs de dijk aan de A6 die er langs loopt. Maar ook in de overige provincies zoals Groningen, Noord en Zuid-Holland, Friesland, Brabant etc staan ze opgesteld. In Wieringermeer staan in ieder geval de hoogste windturbine van Nederland.

Waar vindt u de goedkoopste windstroom?

De goedkoopste windenergie laten wij u zien in een energie vergelijk. Ook dat hebben we makkelijk voor u gemaakt. U klikt gewoon op alle stroom van windmolens. Dan krijgt u enkel windstroom te zien van Nederlandse windmolens. Uiteraard geldt ook hier weer degene die bovenaan staat is de goedkoopste. Kiezen voor windstroom/energie is een goede keuze temeer omdat u duurzaam bezig bent. Het is natuurlijk beter voor ons milieu.