Blijven de regels voor consumentenbescherming altijd gelden?

In de basis blijven de regels bestaan, maar kan worden aangepast en worden verbeterd.