Ik heb een geschil met mijn energieleverancier, wat kan ik doen?

Uw energieleverancier uw geschil voorleggen, wanneer u hier niet uitkomt met uw leverancier dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Energie en Water zij brengen u hiervoor een kleine vergoeding in rekening. Als de geschillencommissie in uw voordeel besluit dan is deze bindend en krijgt u deze vergoeding terug.

Wanneer de geschillencommissie niet in uw voordeel besluit dan kunt u zich nog wenden tot de rechtbank. U kunt dan een gerechtelijke procedure starten.