Ik heb schade geleden door mijn energieleverancier, wat kan ik doen?

Dan neemt u in eerste instantie contact op met uw energieleverancier en legt u uw probleem voor, mocht u er niet uitkomen met uw energieleverancier? Dan kunt u terecht bij de geschillencommissie Energie en Water, zij zullen uw klacht behandelen en bemiddelen in het geschil. Klik hier om naar de website te gaan.

Stroomstoring buiten uw schuld om? Compensatieregeling

Het kan ook voorkomen dat er een storing in het elektriciteitsnetwerk ontstaat waardoor u zonder stroom komt te zitten. Heeft u te maken met een stroomstoring en heeft u hier meer dan 4 uren hinder van gehad? Dan dient de netwerkbeheerder u hiervoor een vergoeding te betalen. Dit heet ook wel de compensatieregeling en gebruikers van elektriciteit krijgen hierdoor automatisch recht op een financiële vergoeding na 4 uren.

Compensatie geldt ook bij gasstoringen mits buiten uw schuld om

Nadat de vier uren verstreken zijn en u heeft nog steeds te maken met een storing dan ontvangt u een bedrag van €35. Onverhoopt nog langer zonder stroom? dan ontvangt u €20 voor elke vier uren waarin de stroomstoring voortduurt. Bij een gasstoring gelden dezelfde tarieven die hierboven staan beschreven. De compensatieregeling treedt dus automatisch in werking dus uw netbeheerder zal binnen een termijn van 4 tot 6 weken u schriftelijk op de hoogte brengen hiervan.